BRAID HAIR
Material
dot
Human Hair Blend (2 )
Length
dot
Short (1 )
Medium (1 )
Hair Style
dot
Curly (2 )