BRAID HAIR
Material
dot
Human Hair Blend (3 )
Length
dot
Short (2 )
Medium (1 )
Hair Style
dot
Straight (1 )
Wavy (2 )