BRAID HAIR
Material
dot
Human Hair Blend (4 )
Length
dot
Short (3 )
Medium (1 )
Hair Style
dot
Wavy (4 )